top of page

Odličan besplatan tečaj francuskog jezika dostupan je na Web sajtu Parlons français, c'est facile. Financira ga Ministarstvo vanjskih poslova Francuske Republike. 

 

Tečaj Parlons français, c’est facile namijenjen je svima koji žele otkriti ili bolje upoznati francuski jezik i francusku kulturu.

 

Onima koji nikada ranije nisu učili francuski jezik dostupan je tečaj francuskog jezika za početnike. Oni koji su ranije učili francuski jezik mogu provjeriti svoje znanje i odabrati odgovarajući stupanj (elementarni, srednji ili napredni) zahvaljujući testovima koji su također besplatni i nalaze se na stranici:

 

http://parlons-francais.tv5monde.com/Webdocs-to-learn-French/p-108-lg1-Test-de-niveau.htm

 

Tečaj uključuje raznovrsne sadržaje, od radionica, igara, videozapisa do tekstova čiji je cilj upoznavanje s francuskom kulturom i gramatičkim, leksičkim i fonetskim obilježjima francuskog jezika.

 

 

Besplatan tečaj francuskog jezika

bottom of page