top of page
Traducta nudi i profesionalne usluge konsekutivnog tumačenja za jezičnu kombinaciju hrvatski <--> francuski.

 

Konsekutivno tumačenje je prikladno za poslovne sastanke sa stranim partnerima, za poslovne treninge, radionice, seminare i manje skupove na kojima sudjeluju strani izlagači te za njega nije potrebna nikakva posebna oprema. To je tehnika usmenog prevođenja pomoću koje prevoditelj usmeno prevodi govornika na ciljani jezik nakon svake njegove rečenice ili završene misaone cjeline, služeći se pri tome bilješkama koje pravi tijekom izlaganja govornika na polaznom jeziku.

 

 

 

Profesionalne usluge konsekutivnog tumačenja

Cijena konsekutivnog tumačenja određuje se po radnom danu ili po satu i ovisi o trajanju i složenosti posla. Formira se tako da se računa vrijeme provedeno s naručiteljem od trenutka dolaska konsekutivnog tumača na dogovoreno mjesto pa sve do završetka posla na koji se konsekutivno tumačenje odnosi, bez obzira na to koliko je vremena konsekutivni tumač efektivno prevodio. Cijena konsekutivnog tumačenja za svaki započeti sat konsekutivnog tumačenja obračunava se kao puni sat.

 

Da bi se konsekutivni tumač mogao kvalitetno pripremiti za dogovoreni posao i upoznati s terminologijom koja će se koristiti za vrijeme skupa, potrebno je da mu naručitelj blagovremeno dostavi dostupne materijale. Čuvanje poslovne tajne i diskrecija osnovna su profesionalna načela kojih se strogo pridržavamo, kako kod pismenog tako i kod usmenog prevođenja.

 

Usluge konsekutivnog tumačenja pruža profesionalni konsekutivni tumač s višegodišnjim iskustvom, član Međunarodnog udruženja profesionalnih prevoditelja i tumača (IAPTI).

 

bottom of page