top of page

REDAKTURA, LEKTURA I KOREKTURA

Pružamo usluge jezične i stručne redakture, lekure i korekture Vaših tekstova namijenjenih objavljivanju

Ostale jezične usluge

1. Jezična i stručna redaktura, lektura i korektura

 

Osim jezične i stručne redakture, lekture i korekture prijevoda s francuskog na hrvatski i s hrvatskog na francuski jezik, kao sastavnog dijela prijevodnog procesa i jamstva njegove kvalitete, Traducta pruža i profesionalne usluge jezične i stručne redakture, lekture i korekture vaših tekstova na hrvatskom ili na francuskom jeziku namijenjenih objavljivanju.

 

2. Konsekutivno tumačenje
 
Traducta nudi i profesionalne usluge konsekutivnog tumačenja za jezičnu kombinaciju francuski <> hrvatski. Konsekutivno tumačenje je prikladno za poslovne sastanke sa stranim partnerima, za poslovne treninge, radionice, seminare i manje skupove na kojima sudjeluju strani izlagači te za njega nije potrebna nikakva posebna oprema.
3. Terminologija

 

Traducta nudi i usluge terminološkog upravljanja te usluge izrade dvojezičnih francusko-hrvatskih i hrvatsko-francuskih terminoloških rječnika i baza podataka iz različitih područja specijalizacije.

 

 

 

4. Analiza i evaluacija prijevoda

 

Traducta posebnu pozornost pridaje analizi i internoj evaluaciji pismenih prijevoda, nakon obavljene lekture i korekture, kako bi se osigurala i održavala visoka razina njihove kvalitete.​ Usluge analize i evaluacije pismenih prijevoda sa i na francuski jezik Traducta nudi i drugim poslovnim subjektima.

5. Praćenje i analiza medija

 

Traducta nudi i uslugu praćenja hrvatskih i/ili francuskih, odnosno frankofonih medija (tiskovina, internetskih portala, radio i TV emisija) različitim poslovnim subjektima.

Ova usluga uključuje, pored prevođenja tekstova odabranih prema dogovorenim kriterijima, i sastavljanje periodičnih izvješća
na francuskom i/ili hrvatskom jeziku.

6. Jezična lokalizacija

 

Poslovni subjeki koji žele proširiti svoju djelatnost izvan nacionalnih granica moraju pristupiti interkulturalnim i međujezičnim pitanjima što je moguće profesionalnije kako bi mogli uspješno obavljati poslovne transakcije na stranom jeziku. Jezična lokalizacija je više od prijevoda - to je proces u kojem se sveukupnost sadržaja prilagođava kulturnim, tehničkim i organizacijskim specifičnostima ciljane države.

7. On-line treninzi za prevoditelje

 

Traducta organizira on-line treninge za prevoditelje za različita područja prevođenja (prevođenje pravnih tekstova, prevođenje medicinskih tekstova, prevođenje tehničkih tekstova, uporaba CAT alata, itd.), prema fleksibilnim programima prilagođenim potrebama svakog polaznika. U realizaciji ovih treninga sudjeluju timovi profesionalnih prevoditelja, stručnih redaktora i lektora.

bottom of page