top of page

PREVODITELJSKE USLUGE PO VAŠOJ MJERI

Prevodimo pravnu, tehničku i medicinsku dokumentaciju kao i sve ostale vrste pisanih, audio i video materijala

Beskompromisna kvaliteta i strogo poštivanje rokova

Kompletna prijevodna usluga

U Traducti možete dobiti kompletnu prijevodnu uslugu: prijevod različitih vrsta tekstova s hrvatskog na francuski jezik i s francuskog na hrvatski jezik, jezičnu, pravnu, znanstvenu i tehničku redakturu, lekturu i tiskarsku korekturu prevedenih materijala. Surađujemo s visokoobrazovanim stručnjacima, profesionalnim prevoditeljima, izvornim govornicima ciljanih jezika i ekspertima za odgovarajuća područja kako bismo Vam pružili usluge vrhunske kvalitete.

 

Voditeljica prevoditeljskih projekata, koja je ujedno i osoba odgovorna za kvalitetu isporučenog prijevoda, profesionalna je prevoditeljica, profesorica francuskog jezika i književnosti s doktoratom znanosti iz lingvistike stečenim u francuskom govornom području (Sveučiliše u Ženevi) i višegodišnjim prevoditeljskim iskustvom u međunarodnim organizacijama i domaćim i stranim prevoditeljskim agencijama. Ona je odgovorna za različite faze izvedbe projekta, od odabira tima za njegovu realizaciju do ažuriranja internih glosara, preko surpervizije procesa prevođenja i kontrole kvalitete prijevoda prije isporuke.

Područja: pravo, patenti, intelektualno vlasništvo, književnost, umjetnost, kultura, teologija, antropologija, etnologija, lingvistika, mediji, informatika, novinarstvo, marketing, turizam, ugostiteljstvo, gastronomija, enologija, agronomija, ekonomija, financije, osiguranje, bankarstvo, arhitektura, građevinarstvo, promet i komunikacije, farmacija, kemija, medicina.

Zahvaljujući našoj mreži vanjskih suradnika, u mogućnosti smo odgovoriti i najzahtjevnijim prevoditeljskim zadacima te kvalitetno prevesti veće količine materijala u relativno kratkim rokovima i po kompetitivnim cijenama. Svi naši suradnici su izvorni govornici hrvatskog i francuskog jezika sa sveučilišnom naobrazbom (profesori/magistri francuskog jezika i književnosti, profesori/magistri hrvatskog jezika i književnosti, diplomirani pravnici, ekonomisti, inženjeri, novinari, analitičari medija, sociolozi, povjesničari umjetnosti, antropolozi, etnolozi i teolozi).

 
Naš dnevni kapacitet prevođenja kreće se između 10 i 50 autorskih kartica, a varira u ovisnosti od želja naručitelja vezanih uz broj prevoditelja koji će biti angažirani na određenom projektu, stručnosti dokumenata koje treba prevesti, zauzetosti prevoditelja i stupnja hitnosti prijevoda.

 

Pri planiranju rokova za isporuku i troškova prijevoda, treba znati da mi razlikujemo tri stupnja hitnosti prijevoda: uobičajeni prijevod, žurni prijevod i vrlo žurni prijevod. Kod uobičajenog prijevoda, dnevna norma je 6 autorskih kartica po prevoditelju, a najkraći rok isporuke je dva dana za prijevod tekstova i pet dana za prijevod web stranica. U rok prijevoda ne uračunava se dan primitka teksta za prevođenje i dan dostave prijevoda te dani tjednog odmora (vikendi i blagdani). Do šest kartica prijevoda na dan obračunava se prema Cjeniku.

ŽURNI I VRLO ŽURNI PRIJEVOD SAMO UZ POTREBNU KONTROLU KVALITETE

Žurni prijevod dvostruko je brži od uobičajenog. Prevoditelj prevodi 7-12 autorskih kartica dnevno a najkraći rok za isporuku prijevoda je jedan dan (24 sata) za prijevode bez ovjere, dva dana za prijevode s ovjerom i tri dana za lokalizaciju web stranica, ne računajući dan primitka izvornika i dan isporuke prijevoda te neradne dane. Ovi prijevodi obračunavaju se prema žurnoj pristojbi koja je 25-50% viša od one navedene u Cjeniku. Važno je napomenuti da se prema žurnoj pristojbi obračunavaju sve kartice a ne samo one koje su prevedene iznad dnevne norme.

Svaki prijevod koji treba biti dovršen istog dana ili prvog dana nakon primitka izvornika smatra se vrlo žurnim prijevodom, bez obzira na opseg, i obračunava se prema vrlo žurnoj pristojbi koja je za 100 posto viša od one navedene u Cjeniku.

Međutim, zadržavamo pravo odbiti narudžbu prijevoda ukoliko procijenimo da zbog (nerazumne) kratkoće roka nećemo moći kvalitetno prevesti neki dokument i obaviti potrebnu kontrolu kvalitete prijevoda prije same isporuke!

bottom of page