top of page

Mjere osiguranja kvalitete prevoditeljskih usluga

Budući da je odlučujući faktor kvalitete prijevoda stručnost prevoditelja, posebnu pozornost pridajemo selekciji prevoditelja. Članovi našeg prevoditeljskog tima odabrani su na temelju kvalifikacija i dokumentiranog profesionalnog iskustva u prevođenju i to putem javnog natječaja objavljenog na najposjećenijim portalima za posao u Hrvatskoj i na međunarodnom prevoditeljskom portalu proz.com, te nakon provedenog testiranja odnosno nakon završene obuke.

 

1. Pažljiva selekcija članova prevoditeljskog tima

Članovi našeg prevoditeljskog tima za jezične kombinacije koje imamo u ponudi su izvorni govornici ciljanog jezika ili izvorni govornici polaznog jezika koji vladaju ciljanim jezikom na razini materinskog jezika, a uz to  posjeduju MA stupanj (ili s njim izjednačen stupanj prema Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, članak 14, stavak 3, Narodne novine br. 107/07) iz prevođenja ili neke druge discipline (strani jezik i književnost, hrvatski jezika i književnost, pravo, ekonomija, novinarstvo, tehničke znanosti, biotehnologija, biologija, kemija, povijest umjetnosti, filozofija, teologija, muzikologija itd.). Osim toga, za svaku jezičnu kombinaciju koju imamo u ponudi osigurali smo nekoliko iskusnih prevoditelja / redakora / lektora  koji posjeduju više od deset godina dokumentiranog profesionalnog iskustva u prevođenju.

 

Odabrani prevoditeljski tim može osigurati kvalitetno odvijanje svih faza prevoditeljskog procesa – prijevoda i provjere (checking), jezične i stručne redakure (revision), odnosno usporednog pregleda izvornog i ciljanog teksta s ciljem detektiranja eventualnih propusta u prijevodu, te lekture (review) i korekture (proofreading) s ciljem detektiranja eventualnih stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka te grešaka u tipkanju u ciljanom tekstu.

2. Nekoliko razina kontrole kvalitete prijevoda

Nakon primitka izvornog teksta, voditelj prevoditeljskog projekta pristupa njegovoj analizi kako bi u najkraćem roku osigurao referentni materijal (popise riječi, glosare) potreban za osiguranje konzistentne i korektne terminologije u prevođenju te kako bi odabrao najiskusnije i najkvalificiranije članove prevoditeljskog tima za izvršenje datog prevoditeljskog zadatka.

 

Prije slanja e-pošte telefonski se stupa u kontakt s odabranim članovima prevoditeljskog tima kako bi se provjerilo jesu li u mogućnosti prihvatiti prijevod. Odabranim prevoditeljima dostavlja se putem e-pošte izvorni tekst zajedno s pratećim referentnim materijalima i dogovara dinamika slanja prijevoda koja ostavlja dovoljno vremena za jezičnu i stručnu redakturu, lekturu i korekturu ciljanog teksta te njegovu finalnu verifikaciju prije roka isporuke prijevoda dogovorenog s naručiteljem prijevoda.

Odabranom redaktoru telefonski se najavljuje planirano vrijeme slanja prijevoda na redakturu te dogovaraju rokovi slanja revidiranog prijevoda. Nakon toga se telefonski kontaktira lektor / korekor kako bi se najavilo vrijeme slanja prijevoda na lekturu / korekturu te dogovorili rokovi slanja lektoriranog / korigiranog teksta. Nakon obavljene lekture i korekture, voditelj prevoditeljskog projekta obavlja finalnu verfikaciju ciljanog teksta, koji se zatim isporučuje naručitelju.

Kao osoba odgovorna za kvalitetu prijevoda, voditelj prevoditeljskog projekata nadgleda odvijanje različitih faza prijevodnog procesa, od narudžbe prijevoda, evaluacije teksta i odabira tima za svaki projekt, preko terminološkog upravljanja i supervizije faza prevođenja, redakture i lekture / korekture, do finalne provjere i isporuke prijevoda.

3. Komunikacija s naručiteljem

Ukoliko je klijent poslao pozitivnu povratnu informaciju i zadovoljan je našom uslugom, ljubazno mu odgovorimo i  zahvalimo na dosadašnjoj uspješnoj suradnji.

 

U slučaju da nam klijent  uputi neki prigovor glede kvalitete pružene usluge stupamo s njim u kontakt kako bismo ga obavijestili da ćemo poduzeti sve potrebne radnje kako bismo otklonili evenualne nedostatke u prijevodu u slučaju da je njegov prigovor opravdan, ali da ćemo najprije pristupiti analizi prijevoda kako bismo utvrdili je li njegova reklamacija opravdana ili ne. Spremni smo angažirati i najkvalitetnijeg neovisnog stručnjaka kojeg možemo pronaći na tržištu i dati mu sporni prijevod na analizu. Kad bi (eventualno) neovisni stručnjak utvrdio da je reklamacija opravdana, pristupili bismo korekciji prijevoda ili ponovnom prijevodu (u dogovoru  s naručiteljem) o vlastitom trošku.

 

Ukoliko reklamacija nije opravdana, dostavljamo klijentu i mišljenje neovisnog stručnjaka i izjašnjenje samog prevoditelja koji je radio prijevod, kako bismo pokušali klijentu argumentirano objasniti da reklamacija nije opravdana i riješiti nastali nesporazum.

 

4. Interna komunikacija s članovima prevoditeljskog tima

Obavljamo redovite interne analize i evaluacije kvalitete prijevoda članova prevoditeljskog tima, kako bismo im dali pozitivnu ili negativnu povratnu informaciju i na taj način pomogli razvijanju i održavanju njihovih prevoditeljskih kompetencija. Iskusniji prevoditelji / redaktori / lektori nakon redakture / lekture prijevoda ocjenjuju njegovu kvalitetu u za to predviđenom obrascu, a predložene korektivne mjere šalju se prevoditelju na uvid kako bi se u budućnosti smanjio broj pogrešaka i unaprijedila kvaliteta prijevodnog procesa.

Naš tim

Naš prevoditeljski tim čini pedesetak suradnika prevoditelja / redaktora / lektora, izvornih govornika ciljanih jezika ili izvornih govornika polaznog jezika koji vladaju ciljanim jezikom na razini materinskog jezika, koji posjeduju minimalno MA stupanj iz prevođenja ili neke druge discipline, od čega dvadesetak iskusnih prevoditelja / redaktora / lektora s više od 10 godina iskustva u prevođenju / redakturi / lekturi za međunarodne institucije i domaće i inozemne prevoditeljske agencije.

Voditeljica prevoditeljskih projekata je također iskusni prevoditelj / redaktor s doktoratom znanosti iz lingvistike stečenim na Sveučilištu u Ženevi i  višegodišnjim iskustvom u usmenom i pismenom prevođenju za međunarodne institucije (UN, NATO) i domaće i inozemne prevoditeljske agencije.

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
bottom of page