top of page

PRIJEVODI S/NA

35 STRANIH JEZIKA

Prevodimo s/na gotovo sve službene jezike EU, sve južnoslavenske jezike i velike azijske, afroazijske i afričke jezike

Jeste li znali

Procjene o broju jezika na početku XXI. st. kreću se od 3000 do čak 10 000, no najčešće se govori o približno 6000 jezika na svijetu.

Najveće su jezične porodice nigersko-kordofanska (u Africi), s približno 1500 jezika, i austronezijska (u jugoistočnoj Aziji i Oceaniji), s približno 1300 jezika.

U Europi većina jezika pripada indoeuropskoj porodici (npr. slavenski, germanski, baltički, romanski i drugi jezici), a druga je po zastupljenosti uralska porodica (npr. madžarski, finski, estonski, laponski jezici i dr.).

U sjevernoj i središnjoj Aziji većina jezika pripada velikim porodicama sino-tibetskih jezika (npr. mandarinski, tibetski, burmanski), altajskih jezika, kojih genetska srodnost nije posve sigurna (turkijski, mongolski, tungusko-mandžurski jezici, možda i japanski i korejski).

Izvor: Jezici u svijetu, Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža.

Vođenje višejezičnih projekata

 

Traducta pruža i usluge vođenja višejezičnih projekata zahvaljujući mreži svojih vanjskih suradnika te korištenju suvremenih tehnologija u oblasti koordinacije i organizacije prevoditeljskog procesa. Svi prevoditelji angažirani na realizaciji određenog projekta su diplomirani profesori/magistri stranog jezika ili izvorni govornici stranog jezika sa sveučilišnom naobrazbom. 

 

Traducta pruža usluge vođenja prevoditeljskih projekata za sljedeće jezične kombinacije:

 

1. hrvatski jezik <--> francuski, engleski, njemački, bugarski, češki, danski, estonski, finski, grčki, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski, talijanski, albanski, arapski, armenski, bosanski, crnogorski, japanski, kineski, korejski, latinski, makedonski, norveški, ruski, srpski, turski i ukrajinski jezik.

 

2. francuski, engleski i njemački jezik <--> hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski, makedonski i slovenski jezik.

 

Prevoditeljski timovi za svaku jezičnu kombinaciju koju imamo u ponudi okupljaju profesionalne prevoditelje i lektore, izvorne govornike stranog i hrvatskog jezika, koji posjeduju stupanj profesora/magistra struke iz prevoditeljskih studija, stranog jezika i književnosti i/ili hrvatskog jezika i književnosti, te stručne redaktore za različita područja specijalizacije (diplomirane pravnike, ekonomiste, inženjere, novinare, analitičare medija, sociologe, povjesničare umjetnosti, antropologe, etnologe i teologe). Svi naši vanjski suradnici posjeduju višegodišnje iskustvo u prevođenju/lektoriranju/stručnoj redakturi pri domaćim i međunarodnim tvrtkama i institucijama.  

 

Voditeljica prevoditeljskih projekata je profesionalna prevoditeljica, profesorica francuskog jezika i književnosti s doktoratom znanosti iz lingvistike stečenim u francuskom govornom području i višegodišnjim prevoditeljskim iskustvom u međunarodnim organizacijama i domaćim i inozemnim prevoditeljskim agencijama.

 

Zahvaljujući stručnosti i iskustvu naših suradnika, u mogućnosti smo odgovoriti i najzahtjevnijim prevoditeljskim zadacima te kvalitetno prevesti veće količine materijala u relativno kratkim rokovima i po kompetitivnim cijenama. Naš dnevni kapacitet prevođenja za svaku jezičnu kombinaciju koju imamo u ponudi kreće se između 10 i 100 autorskih kartica, a varira u ovisnosti od jezične kombinacije, želja naručitelja vezanih uz broj prevoditelja koji će biti angažirani na određenom projektu, stručnosti dokumenata koje treba prevesti, zauzetosti prevoditelja i stupnja hitnosti prijevoda.

 

Područja: pravo, patenti, intelektualno vlasništvo, književnost, umjetnost, kultura, teologija, antropologija, etnologija, lingvistika, mediji, informatika, novinarstvo, marketing, turizam, ugostiteljstvo, gastronomija, enologija, agronomija, ekonomija, financije, osiguranje, bankarstvo, arhitektura, građevinarstvo, strojarstvo, promet i komunikacije, farmacija, kemija, medicina.

Klikni na jezik(e) koji te zanima(ju) i saznaj nešto više o ponudi naših usluga prevođenja, redakture, lekture i korekture za tražene jezične kombinacije
norwegian.png

Naši su klijenti:

Poduzeća i fizičke osobe

Turistički uredi

Inozemne prevoditeljske

agencije

Međunarodne

institucije

bottom of page