top of page

Jezici s kojih prevodimo pravnu i patentnu dokumentaciju na hrvatski jezik (1,2,3,4,) i druge južnoslavenske jezike (1,2):

 

1. francuski jezik

 

2. engleski, njemački i talijanski jezik

 

3. bugarski, češki, mađarski, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski i španjolski jezik

 

4. danski, estonski, finski, grčki, latvijski, litavski, malteški, nizozemski i  švedski jezik.

 

Jezici na koje prevodimo pravnu i patentnu dokumentaciju s hrvatskog jezika (1,2,3,4,5) i s drugih južnoslavenskih jezika (1,2):

1. francuski jezik

 

2. engleski, njemački i talijanski jezik

3. češki, poljski, slovački i slovenski jezik

4. estonski, finski, nizozemski i švedski jezik

5. ukrajinski i ruski jezik.

 

Profesionalni prijevodi pravne i patentne dokumentacije

 

Naš prevoditeljski ured pruža profesionalne usluge prevođenja pravne i patentne dokumentacije sa službenih jezika EU na hrvatski jezik, te s radnih jezika EU (francuski, njemački, engleski) na sve južnoslavenske jezike. Odabrali smo tim visokoobrazovanih stručnjaka različitih profila, profesionalnih  prevoditelja, pravnika-lingvista, lektora i stručnih redaktora, eksperata iz različitih područja znanosti, kako bismo pružili kompletnu prijevodnu uslugu koja uključuje prijevod, stručnu redakturu i lekturu prevedenih dokumentata sukladno najvišim standardima kvalitete u oblasti prevođenja.

 

Prevođenje pravne dokumentacije je delikatan, zahtjevan i odgovoran posao. Za kvalitetan prijevod pravne dokumentacije potrebna je uska suradnja (1) profesionalnih prevoditelja koji savršeno vladaju i izvornim i ciljanim jezikom i stručnih redaktora pravne struke koji savršeno poznaju stručnu terminologiju specifičnu za određeno pravno područje (međunarodno pravo, kazneno pravo, pravo intelektualnog vlasništva, itd.) ili (2) pravnika-lingvista koji prevode tekst i jezičnih redaktora koji provjeravaju gramatičku i pravopisnu ispravnost prijevoda.

Osim toga, prijevod patentne dokumentacije najčešće podrazumijeva i dodatne kompetencije, kao što su rad s alatima za strojno potpomognuto prevođenje, a to znači pripremu teksta za prevođenje, praćenje različitih stanja teksta (nakon prijevoda, nakon stručne redakture, nakon lekture), osiguranje konzistentne terminologije u cijelom dokumentu, uređivanje finalne verzije prijevoda u izvornom formatu i lekturu koju obavlja profesionalni lektor, izvorni govornik jezika na koji se prevodi. I ovaj dio posla, koji obavlja nekoliko ljudi, također iziskuje dosta vremena u ovisnosti od zahtjevnosti svakog projekta.

Tijekom prevođenja patentne dokumentacije, greške u prijevodu mogu imati negativne posljedice na usvajanje zahtjeva za priznanje patenta i njegovo korištenje. Ponktuacija, odabir riječi i pravilna sintaksa često igraju odlučujuću ulogu u nedvosmislenom prijevodu patenta na neki drugi jezik. Osim savršenog vladanja izvornim i ciljanim jezikom, neophodno je i solidno poznavanje pravnog sustava ciljane države te posjedovanje specifičnih znanja iz područja patenata, odnosno specijalizacija za prevođenje patenata. Osim toga, ukoliko je potrebna ovjera prijevoda patentne dokumentacije, prijevod se povjerava ovlaštenom sudskom tumaču za odgovarajući jezik.

Kvalitetan prijevod tehničke dokumentacije Vaša je zakonska obveza u skladu s različitim direktivama EU i drugim standardima

U članku naslovljenom „Upozorenje prevoditelju: Razumijevanje pravnih posljedica pogrešaka u profesionalnom prijevodu“ objavljenom u časopisu The Journal of Specialised Translation, Jody Byrne sa Sveučilišta u Sheffieldu istražuje posebne pravne zahtjeve u vezi s tehničkim prevođenjem i raspravlja o posljedicama pogrešaka u prijevodu pomoću posebnih studija slučaja o tehničkim prijevodima. Autor naglašava da je dokumentacija proizvoda, osim što na raspolaganje stavlja upute za upotrebu, potrebna, u skladu s različitim direktivama, važna za predviđanja mogućih rizika i opasnosti i pruža jasne savjete u vezi s mjerama opreza. U sljedećoj tablici autor navodi direktive koje se posebno odnose na tehničku dokumentaciju proizvoda i ukratko opisuje bitni propise.

Učinak je tih zahtjeva da dokumentacija (na originalnom jeziku i prevedena) mora spriječiti štetu ili ozljedu koja nastaje kao rezultat bilo kakve utemeljeno predvidljive upotrebe ili zloupotrebe proizvoda. Kako se navodi u smjernici Securedoc ,"korisnici ne upotrebljavaju proizvode samo za njihove namjene" (TCeurope 2004:32). Stoga se moraju poduzeti razumne mjere kako bi se spriječili takvi slučajevi. Bilo kakvo nepoštivanje tih zahtjeva ne samo da izlaže proizvođače i isporučitelje zahtjevima za naknadu štete nego i kaznama koje izriču EU i nacionalna regulativna tijela uključujući naređenja za opozivom i ograničenja kretanja i prodaje proizvoda (TCeurope 2004:15). Izvan direktiva Europske Unije izrada dokumentacije i uputa za proizvode, bilo da su to originalni tekstovi ili prijevodi, podložna je različitim drugim standardima i pravilima uključujući brojne europske norme poput EN 62079 i VDI 4500-2, kao i pravila poput zahtjeva Zajedničkih zrakoplovnih vlasti JAR‑21 i JAR‑145.

Prevođenje pravne dokumentacije je odgovoran posao.
Povjerite ga profesionalnom pružatelju prevoditeljskih usluga!

 

Ukoliko se ukaže potreba za profesionalnim uslugama prijevoda Vaših materijala, uz zagarantiranu diskreciju i poštivanje tajnosti Vaših podataka, stojimo Vam na usluzi. Upite i materijale koje biste željeli prevesti možete poslati na našu adresu elektroničke pošte: traducta.hr@gmail.com ili ih mi možemo osobno preuzeti / pregledati kod vas i u najkraćem roku / na licu mjesta napraviti besplatnu neobvezujuću procjenu troškova eventualnog prijevoda za željenu jezičnu kombinaciju.

bottom of page