Преводи од македонски на хрватски и од хрватски на македонски

Традукта, обрт за преведување и интелектуални услуги обезбедува професионални услуги за превод на различни видови текстови од македонски на хрватски и од хрватски на македонски.

 

Нашиот тим на преведувачи за овие јазични комбинации врши превод на правна, техничка и медицинска документација и други видови пишани, аудио, видео и онлајн материјали.

 

Кај нас можете да добиете комплетна услуга за превод: превод на различни видови текстови од македонски на хрватски и од хрватски на македонски јазик, правна, научна и техничка ревизија, лектура и печатарска коректура на преведените материјали. Соработуваме со високообразовани стручњаци, професионални преведувачи, изворни говорители на целните јазици и со експерти во соодветните области за да Ви обезбедиме услуги со врвен квалитет.

 

Главната преведувачка за јазичната комбинација хрватски-македонски е изворна говорителка на македонски јазик со универзитетско образование и повеќегодишно искуство во писмен и устен превод.

 

Главната преведувачка за јазичната комбинација македонски-хрватски има завршено магистерски студии за јужнословенски јазици и книжевност (македонски, бугарски) и е изворна говорителка на хрватскиот јазик, со повеќегодишно искуство во писмен и устен превод.

 

Prijevodi s makedonskog na hrvatski i s hrvatskog na makedonski jezik

Traducta, obrt za prevođenje i intelektualne usluge pruža profesionalne usluge prevođenja različitih vrsta tekstova s makedonskog na hrvatski i s hrvatskog na makedonski jezik. Naš tim prevoditelja za ove jezične kombinacije prevodi pravnu, tehničku i medicinsku dokumentaciju i ostale vrste pisanih, audio, video i online materijala.

Kod nas možete dobiti kompletnu prijevodnu uslugu: prijevod različitih vrsta tekstova s makedonskog na hrvatski i s hrvatskog na makedonski jezik, jezičnu, pravnu, znanstvenu i tehničku redakturu, lekturu i tiskarsku korekturu prevedenih materijala. Surađujemo s visokoobrazovanim stručnjacima, profesionalnim prevoditeljima, izvornim govornicima ciljanih jezika i ekspertima za odgovarajuća područja kako bismo Vam pružili usluge vrhunske kvalitete.

Glavna prevoditeljica za jezičnu kombinaciju hrvatski-makedonski izvorna je govornica makedonskog jezika sa sveučilišnom naobrazbom i višegodišnjim iskustvom u pismenom i usmenom prevođenju.

Glavna prevoditeljica za jezičnu kombinaciju makedonski-hrvatski magistra je južnoslavenskih jezika i književnosti (makedonski, bugarski) i izvorna govornica hrvatskog jezika, s višegodišnjim iskustvom u pismenom i usmenom prevođenju.

Voditeljica prevoditeljskih projekata, koja je ujedno i osoba odgovorna za kvalitetu isporučenog prijevoda, profesionalna je prevoditeljica s doktoratom znanosti iz lingvistike stečenim na Sveučilištu u Ženevi i višegodišnjim prevoditeljskim iskustvom u međunarodnim organizacijama i domaćim i stranim prevoditeljskim agencijama.

 

Ona je odgovorna za različite faze izvedbe projekta, od odabira tima za njegovu realizaciju do ažuriranja internih glosara, preko surpervizije procesa prevođenja i kontrole kvalitete prijevoda prije isporuke.

 

Svi naši prijevodi proizvod su isključivo profesionalnog ljudskog prevođenja ili strojno potpomognutog ljudskog prevođenja (SDL Trados Studio 2017 Professional). Ne koristimo se besplatnim alatima za strojno prevođenje poput Google Prevoditelja.

 

Izjava o zaštiti podataka - Zaštita vaše privatnosti i vaših osobnih podataka vrlo je važna za nas i jamčimo poštovanje Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) i svih dopunskih zakonskih odredbi prilikom pružanja usluga. Saznaj više>>>

 

 

TRADUCTA, obrt za prevođenje

i intelektualne usluge

Vl. Željko Kučinić

Bošt 8a, 47300 Ogulin

Hrvatska

traducta.hr@gmail.com

+385 98 19 23 842

+385 98 95 88 121

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Google Places Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2014 by TRADUCTA obrt za prevođenje i intelektualne usluge. Proudly created with Wix.com

NKD 7430 prevoditeljske djelatnosti

NKD 7490 ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti