top of page

Jezici s kojih prevodimo medicinsku dokumentaciju na hrvatski jezik (1,2,3,4,) i druge južnoslavenske jezike (1,2):

 

1. francuski jezik

 

2. engleski i njemački jezik

 

3. bugarski, češki, mađarski, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski i talijanski jezik

 

4. danski, estonski, finski, grčki, latvijski, litavski, malteški, nizozemski i  švedski jezik.

 

Jezici na koje prevodimo medicinsku dokumentaciju s hrvatskog jezika (1,2,3,4,5) i s drugih južnoslavenskih jezika (1,2):

1. francuski jezik

 

2. engleski i njemački jezik

3. češki, poljski, slovački, slovenski i talijanski jezik

4. estonski, finski, nizozemski i švedski jezik

5. ukrajinski i ruski jezik.

 

Profesionalni prijevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije

 

Prevođenje medicinskih i farmaceutskih tekstova jedno je od najzahtjevnih područja prevođenja i pokriva širok spektar usluga:

 

1. Za potrebe liječenja i obavljanja medicinskih pretraga u inozemstvu ili rješavanja različitih statusnih pitanja, određenom broju pacijenata potreban je točan i pouzdan prijevod njihove medicinske dokumentacije, nalaza, otpusnih pisama, uputnica, recepata itd.

 

2. Liječnicima i zdravstvenim ustanovama također su potrebne profesionalne prevoditeljske usluge za ostvarivanje uspješne komunikacije sa stranim pacijentima.

 

3. Postoji potreba i za prevođenjem i lektoriranjem znanstvene i stručne literature u kojoj se prezentiraju rezultati medicinskih i farmaceutskih istraživanja te različitih tekstova čiji je cilj populariziranje medicinskih i farmaceutskih znanosti.

 

4. Nadalje, prilikom uvoza i registracije medicinskih i farmaceutskih proizvoda također postoji potreba za profesionalnim prijevodom relevantne dokumentacije.

 

5. Najzad, ne treba zaboraviti ni rastući interes za medicinski zdravstveni turizam čiji su razvoj i promidžba nezamislivi bez kvalitetne prezentacije usluga na jezicima ciljane klijentele.

 

Kvalitetan prijevod medicinske tehničke dokumentacije Vaša je zakonska obveza u skladu s različitim direktivama EU i drugim standardima

U članku naslovljenom „Upozorenje prevoditelju: Razumijevanje pravnih posljedica pogrešaka u profesionalnom prijevodu“ objavljenom u časopisu The Journal of Specialised Translation, Jody Byrne sa Sveučilišta u Sheffieldu istražuje posebne pravne zahtjeve u vezi s tehničkim prevođenjem i raspravlja o posljedicama pogrešaka u prijevodu pomoću posebnih studija slučaja o tehničkim prijevodima. Autor naglašava da je dokumentacija proizvoda, osim što na raspolaganje stavlja upute za upotrebu, u skladu s različitim direktivama važna i za predviđanja mogućih rizika i opasnosti pružajući jasne savjete u vezi s mjerama opreza. U sljedećoj tablici autor navodi direktive koje se posebno odnose na tehničku dokumentaciju proizvoda i ukratko opisuje bitne propise.

„Učinak je tih zahtjeva da dokumentacija (na originalnom jeziku i prevedena) mora spriječiti štetu ili ozljedu koja nastaje kao rezultat bilo kakve utemeljeno predvidljive upotrebe ili zloupotrebe proizvoda. Kako se navodi u smjernici Securedoc ,"korisnici ne upotrebljavaju proizvode samo za njihove namjene" (TCeurope 2004:32). Stoga se moraju poduzeti razumne mjere kako bi se spriječili takvi slučajevi. Bilo kakvo nepoštivanje tih zahtjeva ne samo da izlaže proizvođače i isporučitelje zahtjevima za naknadu štete nego i kaznama koje izriču EU i nacionalna regulativna tijela uključujući naređenja za opozivom i ograničenja kretanja i prodaje proizvoda (TCeurope 2004:15). Izvan direktiva Europske Unije izrada dokumentacije i uputa za proizvode, bilo da su to originalni tekstovi ili prijevodi, podložna je različitim drugim standardima i pravilima uključujući brojne europske norme poput EN 62079 i VDI 4500-2, kao i pravila poput zahtjeva Zajedničkih zrakoplovnih vlasti JAR‑21 i JAR‑145.“

Prevođenje medicinske dokumentacije je odgovoran posao.
Povjerite ga profesionalnom pružatelju prevoditeljskih usluga!

 

Znanstvena Istraživanja pokazuju da jedan broj fizičkih i pravnih osoba pribjegava korištenju besplatnih prijevodnih alata kako bi uštedjeli na troškovima profesionalnih prevoditeljskih usluga, ali da takvi prijevodi medicinskih tekstova sadrže više od 60% pogrešno prevedenih segmenata. Budući da greške u prijevodu medicinske i farmaceutske dokumentacije mogu imati niz negativnih posljedica, samo kvalitetan i profesionalan prijevod je ispravan odabir.

 

Kvalitetan prijevod medicinske i farmaceutske dokumentacije složen je proces, u kojem sudjeluje nekoliko stručnjaka različitih profila, od prevoditelja i sudskog tumača do stručnog redaktora-eksperta iz odgovarajućeg područa i profesionalnog lektora, izvornog govornika jezika na koji se prevodi.

 

Kako bismo Vam pružili kompletnu prijevodnu uslugu koja uključuje prijevod, stručnu redakturu i lekturu prevedenih medicinskih i farmaceutskih dokumentata sukladno najvišim standardima kvalitete u oblasti prevođenja, uz zagarantiranu diskreciju i čuvanje tajnosti Vaših osobnih podataka, odabrali smo iskusan tim visokoobrazovanih stručnjaka različitih profila, profesionalnih  prevoditelja, lektora i stručnih redaktora, eksperata iz različitih područja medicinskih i farmaceutskih znanosti.

 

Naši suradnici imaju pristup svim relevantnim rječničkim i drugim resursima kako bi se mogli nositi s brojnim izazovima prevođenja medicinskih i farmaceutskih tekstova – od nastojanja da se svaki termin ispravno prevede do želje da prijevod bude potpuno jasan, nedvosmislen i napisan u duhu jezika na koji se prevodi. Osim toga medicinski tekstovi su jako koncizni i složeni, obiluju kraticama na izvornom ili latinskom jeziku, a sastavljaju ih liječnici koji su specijalisti za različite oblasti. Najzad, suvremena medicinska znanost izašla je iz okvira klasičnih područja anatomije i fiziologije, tako da medicinski tekstovi uključuju i pojmove iz srodnih disciplina poput genetike, molekularne biologije, biokemije, celularne biologije, kemije, fizike, statistike i etike, što zahtijeva kontinuirano stručno usavršavanje.

Ukoliko se ukaže potreba za kvalitetnim, stručnim i pouzdanim prijevodom Vaše medicinske i farmaceutske dokumentacije, stojimo Vam na usluzi. Upite i tekstove koje biste željeli prevesti možete poslati na našu adresu elektroničke pošte traducta.hr@gmail.com i mi ćemo za Vas u najkraćem roku napraviti besplatnu neobvezujuću procjenu troškova eventualnog prijevoda za željenu jezičnu kombinaciju.

bottom of page