top of page

Višejezični web marketing

Odučili ste izraditi višejezične mrežne stranice kako biste zainteresirali strane klijente za svoje proizvode i usluge? Odlična ideja, iako će Vas u početku zbuniti mnoštvo termina s kojima ćete se susresti u potrazi za najboljim rješenjem: prijevod, internacionalizacija, lokalizacija, globalizacija. Da biste donijeli ispravnu odluku, trebate najprije razlikovati prijevod od lokalizacije određenog sadržaja.

Prijevod

 

Prijevod je, u načelu, jednostavniji postupak od lokalizacije, jer se sastoji u "zamjenjivanju tekstualnog materijala na izvornom jeziku jednakovrijednim tekstualnim materijalom na ciljanom jeziku" (J.C. Catford) odnosno u "pronalaženju najbližeg prirodnog ekvivalenta na ciljanom jeziku za informaciju izraženu na izvornom jeziku" (E.A. Nida).

Za neke višejezične projekte, kao što su interna komunikacija, službene obavijesti i službeni dokumenti, dovoljan je prijevod. Pri tome je poželjno dati tekst na prijevod profesionalnim prevoditeljima. Za drugi tip višejezičnih projekata, kao što su web stranice, mobilne aplikacije, račualne igre, slogani, kampanje na društvenim mrežama i drugi marketinški materijali, sam prijevod teksta neće biti dovoljan. Iako postupak prevođenja omogućuje prenošenje određenog broja informacija ciljanoj publici, jedan veliki dio sadržaja izvornog teksta ne dopire do ciljane publike samim postupkom prevođenja na ciljani jezik. Da bi se i ovaj dio sadržaja prenio ciljanoj publici, postoji rješenje koje se zove lokalizacija.

Lokalizacija

Lokalizacija je više od prevođenja, jer se sastoji u preoblikovanju vašeg teksta kako bi se on prilagodio točno određenoj ciljanoj publici, i to ne samo u jezičnom nego i kulturološkom smislu. Unatoč sličnostima, ono što jasno razdvaja prevođenje od lokalizacije jest uloga kulture. Dok je u središtu procesa prevođenja tekst odnosno informacija na jednom jeziku koje treba zamijeniti jednakovrijednim tekstom odnosno informacijom na drugom jeziku, u središtu postupka lokalizacije je usporedba kulturološkog konteksta dvaju jezika. Određeni sadržaj koji je prihvatljiv ili relevantan za govornike jednog jezika možda neće naići na razumijevanje kod govornika drugog jezika.

Višejezična lokalizacija i optimizacija

 

Kada prevoditelji lokaliziraju Vaš višejezični sadržaj, oni pri tome nastoje preformulirati Vašu poruku tako da ona ne samo prenese određeni broj informacija nego i da djeluje na ciljanu publiku u smislu postizanja željenog marketinškog efekta, u prvome redu stvaranja pozitivne percepcije Vaših proizvoda ili usluga i buđenja interesa za njihovu narudžbu i kupovinu. Stoga, kada želite objaviti neki sadržaj kako biste proizveli željenu emotivnu reakciju, uspostavili odnos s potencijalnim klijentom ili izgradili identitet Vašeg brenda, lokalizacija Vam može pomoći da to učinite uspješno na različitim jezicima.

Međutim, lokalizacija je ponekad dosta zahtjevan zadatak. U slučaju da je nemoguće direktno prevesti neki sadržaj, primjerice slogan ili naziv proizvoda koji se temelji na efektnoj ili duhovitoj igri riječi na izvornom jeziku, potrebno je smisliti originalnu poruku sličnog sadržaja koja proizvodi isti efekt na ciljanom jeziku. Pri tome se lokalizacija ne ograničava samo na tekst. Često je i izgled web stranica potrebno kulturološki prilagoditi, odabirom boja, simbola i ilustracija. Vještina pridobijanja višejezične klijentele temelji se velikim dijelom na uporabi simbola karakterističnih za određenu kulturu.

Nadalje, kod lokalizacije sadržaja mora se voditi računa i o svjetonazorskim i vrijednosnim elementima neke kulture. Koje su to vrijednosti na kojima se ona temelji i kakve su aktualne tendencije? Kakvi su stavovi ciljane publike o određenim temama? Kako ona reagira na određene stvari? Odgovori na ova pitanja ne samo da nisu laki već su podložni i promjenana, što nas dovodi do jednog iznimno važnog aspekta lokalizacije: osobe koja lokalizira određeni sadržaj. Da bi sadržaj bio savršeno lokaliziran, potreban je profesionalni prevoditelj koji živi u ciljanoj državi. Samo takva osoba upoznata je sa aktualnim trendovima važnim za plasman vaših proizvoda ili usluga na ciljano tržište.

Osim kulturološke prilagodbe, i optimizacija sadržaja je jedan od važnih elemenata lokalizacije. Da bi sadržaj vaših web stranica bio dostupan internetskim korisnicima na nekom stranom jeziku, on se mora na odgovarajući način prilagoditi potrebama i specifičnostima ciljanog tržišta. Naše usluge prilagodbe višejezičnih web stranica kombiniraju ispitivanje ciljanog tržišta s poznavanjem ciljane kulture kako bi Vaši klijenti lako pronašli ponuđeni sadržaj uz pomoć pretraživača kojima se koriste.

Stoga, ako ste razradili dobru strategiju optimizacije na hrvatskom jeziku, da biste osigurali višejezičnu prisutnost na internetu, potrebno Vam je više od standardnog prijevoda. Različiti jezici i kulture neće odabrati iste ključne pojmove za isti sadržaj. Samo lokalizacija Vašeg višejezičnog web sajta usredotočena na njegovu optimizaciju omogućit će Vam da dođete do klijenata za koje ste svoje web stranice s najvećom pažnjom i uredili.

Sljedeća etapa - osvježavanje mrežnih stranica novim višejezičnim sadržajima

 

Da biste uspostavili dugoročnu suradnju s višejezičnom klijentelom, lokalizacija sadržaja vaših mrežnih stranica je samo prvi korak. Ne smijete stati na tome: web stranice moraju biti dinamične da bi privukle posjetitelje. Objava novog višejezičnog sadržaja je odličan način da povećate posjećenost Vaših mrežnih stranica.

Da li mi je potreban prijevod ili lokalizacija mrežnih stranica ?

 

Vi odlučite, a mi vam svakako možemo preporučiti kombinaciju lokalizacije i prijevoda Vaših mrežnih stranica.

Za neke dijelove mrežnih stranica nije potrebna lokalizacija (informacije o povjerljivosti podataka, informacije o uvjetima uporabe, izbornik, gumbi i sl.).

Za glavni sadržaj Vaših mrežnih stranica potrebna je lokalizacija. Vaše mrežne stranice igraju ulogu glasnogovornika vašeg poduzeća: one moraju biti reprezentativne i na učinkovit način upoznati ciljanu publiku s Vašim vrijednostima, Vašim proizvodima i Vašim uslugama. Poruka koju one prenose upućena je Vašim potencijalnim klijentima. To je bit lokalizacije.

Na kraju, ne treba zaboraviti ni optimizaciju sadržaja. U stvari, lokalizacija je sastavni dio svake strategije višejezične optimizacije. Samo kvalitetna lokalizacija i optimizacija sadržaja Vaše poruke može Vam omogućiti da doprete do onih kojima je ta poruka i upućena.

Pošaljite upit i zatražite besplatnu neobvezujuću procjenu kako biste otkrili na koji način Vam mi možemo pomoći u osvajanju ciljanog tržišta.

 

Zajedno ćemo pronaći najadekvatnije i najučinkovitije rješenje kako bi Vaše mrežne stranice na svim stranim jezicima bile kvalitetno prevedene, lokalizirane i optimizirane.

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn - White Circle
bottom of page