top of page
Jeste li znali

Srpski jezik spada u jezike slavenske skupine indoeuropskih jezika. Pripada podskupini južnoslavenskih jezika.

Službeni je jezik Republike Srbije i jedan od tri službena jezika Bosne i Hercegovine.

Ćirilično i latinično pismo ravnopravnopravno se koriste.

Преводи са / на српски језик

Traducta обрт за превођење и интелектуалне услуге пружа професионалне услуге превођења различитих врста текстова са / на српски језик.

 

Наш преводилачки тим за ове језичке комбинације преводи правну, техничку и медицинску документацију, као и остале врсте писаних, аудио, видео и онлајн материјала.

Код нас можете да добијете комплетну преводну услугу: превод различитих врста текстова са / на српски језик, језичку, правну, научну и техничку редактуру, лектуру и штампарску коректуру преведених материјала.

Сарађујемо са високообразованим стручњацима, професионалним преводиоцима са најмање пет година документованог преводилачког искуства, изворним говорницима циљних језика и експертима за одговарајућа подручја, како бисмо Вам пружили услуге врхунског квалитета.

Prijevodi s / na srpski jezik

Traducta obrt za prevođenje i intelektualne usluge pruža profesionalne usluge prevođenja različitih vrsta tekstova s / na srpski jezik.

Naš tim prevoditelja za ove jezične kombinacije prevodi pravnu, tehničku i medicinsku dokumentaciju i ostale vrste pisanih, audio, video i online materijala.

Kod nas možete dobiti kompletnu prijevodnu uslugu: prijevod različitih vrsta tekstova s / na srpski jezik, jezičnu, pravnu, znanstvenu i tehničku redakturu, lekturu i tiskarsku korekturu prevedenih materijala.

Surađujemo s visokoobrazovanim stručnjacima, profesionalnim prevoditeljima s najmanje 5 godina dokumentiranog prevoditeljskog iskustva, izvornim govornicima ciljanih jezika i ekspertima za odgovarajuća područja kako bismo Vam pružili usluge vrhunske kvalitete.

bottom of page