top of page
hrvatski jezik.png
Tudta-e, hogy

A horvát nyelv szláv nyelv, amely a déli szláv nyelvek alcsoportjába tartozik

 

A horvát nyelv a Horvát Köztársaság hivatalos nyelve, valamint Bosznia-Hercegovina három hivatalos nyelvének egyike; szintén, az Európai Unió 24 hivatalos nyelvének egyike.

 

A horvát nyelv az egyetlen déli szláv nyelv, amely három nyelvjárással rendelkezik – a kaj, ča és a što nyelvjárással.

 

A baskai kőtábla - Bašćanska ploča (Zvonimirova ploča, Kraljevska ploča) – egyike a korai horvát írásbeliség legrégibb megőrzött emlékének, mely a 11. századból származik. A horvát nyelv és horvát irodalom történetének minden tanulmányozása a táblán található szövegtől indul, amelyben (a harmadik sorban) egy szintagmában szerepel a horvát népi név „Zvonimir, kralj hrvatski“ (Zъvъnimirъ kralъ hrъvatsky) – Zvonimir, a horvátok királya – első alkalommal horvát (horvát ószláv) nyelven.

mađarski.png
Jeste li znali

Mađarski jezik spada u jezike ugrofinske skupine uralske jezične porodice. Pripada ugarskoj grani, i po broju govornika je najveći ugrofinski jezik.

Mađarskim jezikom govori oko 15 milijuna ljudi. Službeni je jezik u Mađarskoj, Srbiji (u Vojvodini) te dijelu Slovenije (okolina Lendave, u istočnoj Sloveniji). Pored toga, mađarski se govori i u dijelovima Rumunjske, Slovačke, Ukrajine, Hrvatske i Austrije, ali u njima nema status službenog jezika.

 

Grana filologije koja istražuje mađarski jezik, književnost i kulturu naziva se hungaristika.

Professzionális fordítási szolgáltatások magyarról horvátra és fordítva

A Traducta fordító és szellemi szolgáltatást nyújtó vállalkozás, különféle típusú szövegek professzionális fordítási szolgáltatásait nyújtja magyarról horvát és más déli szláv nyelvre (és fordítva). Fordítói csapatunk e nyelvi kombinációkban jogi, műszaki és orvosi dokumentációt, valamint egyéb típusú írásbeli, audio, video és online anyagokat fordít.

Nálunk teljes körű fordítási szolgáltatást kaphat: különféle típusú szövegek fordítását magyarról horvát és más déli szláv nyelvekre (és fordítva), nyelvi, jogi, tudományos és műszaki szerkesztést, a lefordított anyagok lektorálását és nyomdai korrektúráját.

Magasan képzett szakemberekkel, legalább 5 éves dokumentált fordítási tapasztalattal rendelkező profi fordítókkal, a célnyelvet anyanyelven beszélői fordítókkal és a releváns területek szakértőivel dolgozunk, hogy kiváló minőségű szolgáltatást nyújtsunk az Ön számára.

Szakterületek: jog, szabadalmak, szellemi tulajdon, irodalom, művészet, kultúra, teológia, antropológia, etnológia, nyelvészet, média, informatika, újságírás, marketing, idegenforgalom, vendéglátás, gasztronómia, enológia, mezőgazdaság, közgazdaságtan, pénzügy, biztosítás, banki, építészet, építés, gépipar, közlekedés és kommunikáció, gyógyszerészet, kémia, orvostudomány.

Fordítócsoportunk tagjai számára az ajánlatunkban szereplő nyelvkombinációk esetén a célnyelv, vagy a kiindulási nyelv az anyanyelvük és a célnyelvet anyanyelvi szinten beszélik, emellett MA fokozattal (vagy az akadémiai és szakmai megnevezésekről és akadémiai fokozatokról szóló Törvény 14. cikkelyének 3. bekezdése - Hivatalos Közlöny 107/07 - szerinti, azzal egyenértékű végzettséggel) rendelkeznek  fordításból, vagy más tudományágban (hungarisztika, szlavisztika, kroatisztika, jog, közgazdaságtan, újságírás, műszaki tudományok, biotechnológia, biológia, kémia, művészettörténet, filozófia, teológia, zenetudomány stb.). Ezenkívül minden kínálatunkban szereplő nyelvi kombinációhoz több tapasztalt fordítóval / szerkesztővel / korrektorral rendelkezünk, akik több mint tíz év dokumentált fordítási szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A kiválasztott fordítócsoport biztosítja a fordítási folyamat minden szakaszának - fordítás és ellenőrzés (checking), nyelvi és szakmai szerkesztés (revision), vagy a forrás- és a célszöveg összehasonlító felülvizsgálata – jó minőségű kivitelezését, a lehetséges fordítási hiányok felismerése érdekében, valamint a lektúrát (review) és korrektúrát (proofreading) a lehetséges stílusbéli, nyelvtani, helyesírási és gépelési hibák észlelésére a célszövegben.

A fordítói projektmenedzser, aki a szállított fordítás minőségéért is felel, hivatásos fordító, aki a Genfi Egyetemen szerzett nyelvtudományi PhD-vel rendelkezik, valamint sok éves, nemzetközi szervezetekben, valamint hazai és külföldi fordítóirodákban szerzett fordítói tapasztalattal.

Ő felel a projekt végrehajtásáért a különböző szakaszokban, a végrehajtáshoz szükséges csapat kiválasztásától a belső szószedetek frissítéséig, a fordítási folyamat felügyeletéig és a fordítások minőségének ellenőrzéséig a kézbesítés előtt.

Minden fordításunk kizárólag a hivatásos ember által készített fordítás, vagy géppel támogatott, ember által készített fordítás (SDL Trados Studio 2017 Professional) eredménye. Nem használunk ingyenes gépi fordító eszközöket, mint amilyen a Google Fordító.

 

Adatvédelmi nyilatkozat - Az Ön magánéletének és személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra, és garantáljuk az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) és az összes kiegészítő jogi rendelkezésnek a betartását a szolgáltatás nyújtásakor. Tudjon meg többet>>> 

Profesionalne usluge prevođenja s mađarskog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike

Traducta, obrt za prevođenje i intelektualne usluge pruža profesionalne usluge prevođenja različitih vrsta tekstova s mađarskog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike (i obrnuto). Naš tim prevoditelja za ove jezične kombinacije prevodi pravnu, tehničku i medicinsku dokumentaciju i ostale vrste pisanih, audio, video i online materijala.

Kod nas možete dobiti kompletnu prijevodnu uslugu: prijevod različitih vrsta tekstova s mađarskog na hrvatski i druge južnoslavenske jezike (i obrnuto), jezičnu, pravnu, znanstvenu i tehničku redakturu, lekturu i tiskarsku korekturu prevedenih materijala.

Surađujemo s visokoobrazovanim stručnjacima, profesionalnim prevoditeljima s najmanje 5 godina dokumentiranog prevoditeljskog iskustva, izvornim govornicima ciljanih jezika i ekspertima za odgovarajuća područja kako bismo Vam pružili usluge vrhunske kvalitete.

Područja: pravo, patenti, intelektualno vlasništvo, književnost, umjetnost, kultura, teologija, antropologija, etnologija, lingvistika, mediji, informatika, novinarstvo, marketing, turizam, ugostiteljstvo, gastronomija, enologija, agronomija, ekonomija, financije, osiguranje, bankarstvo, arhitektura, građevinarstvo, strojarstvo, promet i komunikacije, farmacija, kemija, medicina.

Članovi našeg prevoditeljskog tima za jezične kombinacije koje imamo u ponudi su izvorni govornici ciljanog jezika ili izvorni govornici polaznog jezika koji vladaju ciljanim jezikom na razini materinskog jezika, a uz to  posjeduju MA stupanj (ili s njim izjednačen stupanj prema Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, članak 14, stavak 3, Narodne novine br. 107/07) iz prevođenja ili neke druge discipline (hungaristika, kroatistika, pravo, ekonomija, novinarstvo, tehničke znanosti, biotehnologija, biologija, kemija, povijest umjetnosti, filozofija, teologija, muzikologija itd.). Osim toga, za svaku jezičnu kombinaciju koju imamo u ponudi osigurali smo nekoliko iskusnih prevoditelja / redakora / lektora  koji posjeduju više od deset godina dokumentiranog profesionalnog iskustva u prevođenju.

Odabrani prevoditeljski tim može osigurati kvalitetno odvijanje svih faza prevoditeljskog procesa – prijevoda i provjere (checking), jezične i stručne redakure (revision), odnosno usporednog pregleda izvornog i ciljanog teksta s ciljem detektiranja eventualnih propusta u prijevodu, te lekture (review) i korekture (proofreading) s ciljem detektiranja eventualnih stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka te grešaka u tipkanju u ciljanom tekstu.

Voditeljica prevoditeljskih projekata, koja je ujedno i osoba odgovorna za kvalitetu isporučenog prijevoda, profesionalna je prevoditeljica s doktoratom znanosti iz lingvistike stečenim na Sveučilištu u Ženevi i višegodišnjim prevoditeljskim iskustvom u međunarodnim organizacijama i domaćim i stranim prevoditeljskim agencijama.

Ona je odgovorna za različite faze izvedbe projekta, od odabira tima za njegovu realizaciju do ažuriranja internih glosara, preko surpervizije procesa prevođenja i kontrole kvalitete prijevoda prije isporuke.

Svi naši prijevodi proizvod su isključivo profesionalnog ljudskog prevođenja ili strojno potpomognutog ljudskog prevođenja (SDL Trados Studio 2017 Professional). Ne koristimo se besplatnim alatima za strojno prevođenje poput Google Prevoditelja.

 

Izjava o zaštiti podataka - Zaštita vaše privatnosti i vaših osobnih podataka vrlo je važna za nas i jamčimo poštovanje Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) i svih dopunskih zakonskih odredbi prilikom pružanja usluga. Saznaj više>>>

bottom of page