top of page

Osim jezične i stručne redakture, lekture i korekture prijevoda s francuskog na hrvatski i s hrvatskog na francuski jezik, kao sastavnog dijela prijevodnog procesa i jamstva njegove kvalitete, Traducta pruža i usluge jezične i stručne redakture, lekture i korekture vaših tekstova na hrvatskom ili na francuskom jeziku namijenjenih objavljivanju:

- marketinških tekstova,

- brošura,

- plakata,

- letaka,

- pravnih dokumenata,

- diplomskih radova,

- doktorskih disertacija,

- knjiga i

- priručnika iz različitih područja.

 

Poslove jezične i stručne redakture, lekture i korekture obavljaju profesionalni redaktori, lektori i korektori, visokoobrazovani stručnjaci različitih profila (profesori hrvatskog i francuskog jezika i književnosti, lingvisti, pravnici, ekonomisti, inženjeri, novinari, povjesničari umjetnosti, antropolozi, etnolozi, sociolozi, teolozi, muzikolozi itd.).

Jezična i stručna redaktura, lektura i korektura

bottom of page