top of page
Featured Posts

Samostalno upravljanje prevoditeljskim poslom – normalan ili Sizifov posao?


Kada je riječ o poslu, to je aktivnost koja nam je potrebna i koja nam zauzima dobar dio vremena, pa je u svakom slučaju najbolje odabrati onaj posao s optimalnim omjerom svojstava s kojima smo zadovoljni. Prevođenje je zanimanje koje otvara vrata brojnim načinima rada i kombinacijama zaposlenja, a nadalje se navode neke prednosti i mane samostalnog vođenja posla.


Početak


Ako se želi pokrenuti posao, mora se biti siguran da će postojati dovoljna količina posla da bi se moglo pokriti potrebne troškove. Za to je, osim stručnih vještina, potreban i uvid u stanje na tržištu i u poslovno funkcioniranje povezanih djelatnosti. Je li pametno da netko pokreće posao čim je završio školovanje? Jest, ako je siguran da će ga moći temeljito i kvalitetno voditi i ako je spreman odmah preuzeti sve povezane obveze. Međutim, ako se uzmu u obzir stalne promjene na tržištu, složenost ekonomskog aspekta upravljanja poslom, kao i početničko neiskustvo, možda bi bolje bilo krenuti polako. Početna se iskustva najčešće stječu radom u agencijama, u školama stranih jezika i radom na ugovor (autorski ili o djelu). Pritom svakako treba prikupljati informacije iz svih mogućih izvora: od ljudi koje susrećemo, od nadležnih ustanova, na internetu, na temelju vlastitih dojmova i sl. Zatim te informacije treba organizirati jer se zna dogoditi da različiti izvori tvrde različito: to je posebno važno primjerice kada se trebaju rješavati neka administrativna pitanja, npr. plaćanja doprinosa za autorski ugovor ili pitanja klijenata u vezi s prijevodima ovjerenih službenih dokumenata. Tako se mogu upoznati različite vrste povezanih poslova i naravno, ojačati jezične vještine i vještine rukovanja tehnologijom u krugu profesionalaca i sl.


Standardno zaposlenje ili pokretanje vlastite djelatnosti


Nekima odgovara standardni stalni posao s plaćenim doprinosima, stalnim radnim vremenom i svakodnevnim zadacima, što je sasvim u redu. Ako je radna okolina ugodna, šefovi i kolege susretljivi i profesionalni, obavljeni se rad prikladno cijeni i nagrađuje te se omogućava napredovanje i razvoj zaposlenika, to je odlična mogućnost. Ali čak i u takvim idealnim uvjetima, koji se u današnje doba i ne nalaze često, pojavljuju se poteškoće poput velikih opsega posla koji utječu na privatno vrijeme, odluke nadređenih na koje zaposlenici ne mogu utjecati, a koje dovode do neočekivanih promjena i primjerice organiziranje privatnih obveza koje ovisi o fiksnom radnom vremenu. Ako netko želi promijeniti takav način rada, može pokušati pokrenuti vlastiti posao.


Mogućnosti


Razdoblje i priprema prije otvaranja djelatnosti vrlo su važni jer bi tada trebalo izraditi okvirni plan i imati predodžbu o tome kako će se pristupiti radu. Prevoditeljima na raspolaganju stoji otvaranje obrta (paušalnog ili standardnog), društva s ograničenom odgovornošću (jednostavnog ili standardnog) ili slobodne djelatnosti. Paušalni obrt pritom je najjednostavnija mogućnost jer omogućuje vlasniku da sam vodi knjigovodstvo, proces je otvaranja jednostavan i sve su informacije o vođenju tog oblika djelatnosti lako dostupne, što je složenije kod ostalih oblika samostalnog zaposlenja. Međutim, treba uzeti u obzir da je to mjera čija se pravila mijenjaju godinu za godinom, mijenjaju se iznosi doprinosa, a referenti u informacijskim uredima napominju da je to dobra mjera, ali za početak, i da sudski tumači ne bi smjeli raditi unutar ovog oblika djelatnosti. Usto, ako se namjerava time dulje baviti, dobro bi bilo provjeriti kako iznos doprinosa utječe na mirovinski i zdravstveni plan.


Što se tiče priljeva posla, ako prevoditelj ima prethodnog iskustva (primjerice radom na studentski ili autorski ugovor), onda je vjerojatno stvorio i poslovne veze s određenim brojem agencija, škola i klijenata tako da može nastaviti raditi s istim naručiteljima, samo na drugačiji način. Potrebno je uravnotežiti posao i prilagoditi se nepredvidljivosti koja dolazi sa samostalnim upravljanjem novim narudžbama. S naručiteljima je potrebno njegovati profesionalne odnose i stalno analizirati kvalitetu vlastitog rada.


Jezične vještine


Znanje koje ostaje nakon studija podloga je dalje za posao. U kojem će se smjeru jezične vještine razvijati ovisi o onome što zanima pojedinca i na kakve angažmane naiđe, npr. standardno pisano prevođenje, književno prevođenje, usmeno prevođenje, podslovljavanje i sl. Ako se netko osjeća nesigurno u vladanju pojedinom vještinom, dobro je proći dodatnu edukaciju tako da stabilizira znanje i time lakše pronađe angažmane koje želi.


Problemi u radnom okruženju


Neki od problema s kojima se prevoditelji susreću s jedne je strane preveliki doticaj s ljudima, a s druge strane izoliranost, ovisno o načinu na koji rade i njihovoj osobnosti. Neke prevoditelje koji rade u agencijama u koje svakodnevno dolaze različiti ljudi iscrpljuje neprestana komunikacija, dok drugima koji rade samostalno bez doticaja s ljudima smeta osjećaj izoliranosti ispred računala.


U oba slučaja dobro je umanjiti aspekt koji smeta pojedincu. Ako ga umara stalni razgovor s ljudima, dobro je podijeliti taj dio posla s kolegama tako da mu preostane više vremena za samostalni rad. Ako mu smeta izoliranost, dobro je provoditi slobodno vrijeme s ljudima što je više moguće ili primjerice upotrebljavati zajedničke prostore za rad (coworking).


Prednosti i prepreke pri suradnji


Pri suradnji s agencijama često se čuju upozorenja zbog niskih cijena, neovlaštenih iskorištavanja životopisa i kašnjenja s isplatama, pa je zbog toga korisno prije početka suradnje dobro se pripremiti, tj. postaviti vlastite granice (najniža cijena na koju smo spremni pristati, rokovi isplate, količina posla i sl.) i prikupiti informacije o poduzeću i od poduzeća s kojim se planira surađivati kako bi suradnja mogla biti što jednostavnija i jasna. Slična priprema korisna je i pri suradnji s izravnim klijentima.


Suradnja s agencijama u odnosu na rad s izravnim klijentima


Suradnja s agencijama


Prednosti:

 • stalan dotok posla

 • redovite isplate

 • dobivanje povratnih informacija što dovodi do bržeg razvitka jezičnih i poslovnih vještina

 • komunikacija s poznatim ljudima

 • mogućnost fleksibilnijeg organiziranja vremena, tj. u slučaju preopterećenja jednostavnije je napraviti stanku

 • preuzimanje veće količine posla (najčešće je potrebno napraviti samo jedan korak, npr. prijevod, lekturu ili korekturu).

Nedostaci:

 • niže cijene

 • kraći rokovi dostave završenih prijevoda

 • dulja priprema pri početku suradnje kako bi se izbjegli kasniji nesporazumi

 • razdoblja velikog opsega posla i razdoblja bez narudžbi

 • izoliranost

 • mogućnost promjena koje mogu dovesti do razdoblja manjeg opsega posla (promjena načina dogovorene suradnje, drugačije vrste narudžbe, pa i prekid suradnje).


Rad s izravnim klijentima


Prednosti:

 • više cijene dogovorenih prijevoda

 • dulji rokovi za obavljanje svih potrebnih koraka

 • stalni i ravnomjerniji dotok posla tijekom radnog vremena

 • komunikacija s novim ljudima na različite načine (e-poštom, Skypeom, telefonom, izravno u uredu)

 • preuzimanje veće količine standardiziranih tekstova po standardnim cijenama

 • stalni zadovoljni klijenti

 • suradnja s kolegama (prevoditeljima, stručnjacima i dr.) kako bi se dodatno osigurala kvaliteta prijevoda.

Nedostaci:

 • dio klijenata uvijek je nezadovoljan cijenama i želi ih spustiti

 • nepoznati klijenti mogu kasniti s plaćanjem ili uopće ne plaćati, što može dovesti do povlačenja sporih i skupih pravnih poteza

 • uvijek je potrebno biti dostupan i nastojati da se ne odbijaju klijenti, radi reputacije

 • više administrativnih postupaka, npr. izrada ponuda, detaljno objašnjavanje postupaka narudžbe i uplate klijentima iznova, slanje pojedinačnih računa pri svakoj narudžbi

 • preuzimanje manjeg opsega posla jer se moraju obavljati svi koraci, od prijevoda i lekture do formatiranja teksta

 • posebni profesionalni prostor (ured) za klijente koji dolaze osobno

 • dodatni administrativni postupci pri suradnji s kolegama (izrada ugovora, slanje računa i dr.).


Što ako se ne ostvari suradnja?


Prilikom traženja novih prilika za suradnju, novih klijenata i sl. uvijek treba biti spreman na neuspjeh i neočekivane rezultate. Prilikom kontaktiranja s agencijama potrebno je proći nekoliko koraka, od rješavanja probnog prijevoda do dogovaranja cijena i vrste angažmana. Problemi se uvijek mogu pojaviti, može se dogoditi da se loše napiše probni prijevod npr. zbog vlastite prezauzetosti drugim poslovima ili agencija očekuje primjerice drugačiji način prevođenja ili se dobije vrstu teksta koja, iako pripada poznatom području, sadrži recimo novu i nepoznatu terminologiju. Pritom je dobro održavati komunikaciju kako bi se riješile nejasnoće jer se inače puno teže ostvaruje suradnja. Katkad se dogodi i da se ne ostvari iz prvog pokušaja, ali se dogovori kasnije.


Nadalje, moguće je da se suradnja ne postigne zbog nerazmjera očekivanih i ponuđenih cijena s obje strane, a moguće je i da agencija mijenja način rada nakon ostvarene suradnje, pa se tako dogovoreni angažmani promijene, smanje, ali i povećaju. Bitno je pripremiti se na moguće ishode, biti svjestan vlastitih prednosti, uzimati u obzir informacije koje nam pruža druga strana i zadržati maksimalni profesionalizam tako da se u najvećoj mjeri postigne dogovor s kojim su obje strane zadovoljne.


Pri traženju izravnih klijenata dobro je pregledavati specijalizirane stranice (npr. Proz) ili ih tražiti preko pouzdanih osoba te nakon dogovorenih angažmana i cijena graditi profesionalni odnos.


Prilikom suradnje s osobama i poduzećima iz inozemstva potrebno je provjeriti administrativna pravila i posavjetovati se s bankom, a često je potrebno i otvarati internetske račune.


Ostvarivanje suradnje


Nakon što se dogovori, ta se suradnja zatim razvija. Koliko ima agencija, toliko ima vrsta suradnje. Veće agencije u pravilu imaju niže cijene i dulje rokove isplate, ali kako rade s većim količinama posla, tako i češće šalju narudžbe. Usto imaju i razgranatiju mrežu suradnika i baze podataka, pa ako dođe do nedoumica ili dvojbi, pitanja se brže i detaljnije razriješe. Manje agencije mogu ponuditi više cijene i kraće rokove isplate, samo imaju i manji opseg posla, pa rjeđe šalju narudžbe. Nekim agencijama bolje odgovara suradnja sa sudskim tumačima i rad na standardiziranim tekstovima i manjim projektima, dok su druge specijalizirane za određena područja ili samo za određeni jezik, a ostale narudžbe obrađuju dodatno. Neke imaju fleksibilne kraće rokove, dok druge imaju dulje rokove, ali ih se onda ne može pomicati. Kada je riječ o klijentima, oni koji su zadovoljni početnom suradnjom vraćaju se, a mogu dati i preporuke i dovesti nove klijente. Da bi suradnja bila kvalitetna, potrebno je poštivati dogovore i uhodati se, a moguće nepredviđene probleme rješavati kako se pojavljuju.


Što odabrati?


Odabir načina na koji vlastiti posao funkcionira ovisi o onome što osoba koja ga vodi želi, o načinu na koji ta osoba funkcionira i na koje mogućnosti nailazi. Raznolikost prevoditeljskih vještina i fleksibilnost prilikom organizacije rada omogućuju pojedincu da prilagodi suradnju tako da stigne obavljati zadatke, a da se pritom ne umori te da uspješno rješava prepreke na koje pritom nailazi. Ali to nije postupak koji se može uspostaviti preko noći, nego je to proces u koji treba uložiti vrijeme i razmišljanje.Autorica teksta vlasnica je obrta ORB koji pruža usluge prevođenja, lekture, redakture i povezanih djelatnosti, vlasta.djurina@gmail.com.

© TRADUCTA obrt za prevođenje i intelektualne usluge

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page